Translate

vendredi 25 avril 2014

Shqipëtarë, ou des Albanais en Bourgogne

Faja et Laureta avec les deux garçons Denis et Stivi sont arrivés en France en août 2012 comme demandeurs d'asile (réfugiés politiques)

 Le parcours du combattant ne fait que commencer…

 Faja, Laureta, Denis dhe Stivi kanë arritur ne Franc ne gusht 2012 si kërkues te azilit (refugjat politik) kursi i luftimit sapo ka filluar...Faja dhe Laureta me dy fëmijet  e tyre Denis

Sans a priori, je les reçois pour comprendre leur histoire, leurs espoirs en décembre 2013

Pa priori unë i mora për të kuptuar historine e tyre dhe shpirtrat e tyre në dhjetor 2013quatre mois plus tard
la situation administrative n'a guère évolué
je dirais même à empirer
sauf que depuis
ils sont devenus de vrais amis
ils sont de la famille

Kater muaj me vonë situacioni administratif nuk ka evouluar do të thoja gjithëashtu që është më keq ata kan ardhur miq të vërtet, ata janë të familjes

nos enfants les ont également adoptés
    femijët tanë i kan adoptuarchaque moment partagé

                                      çdo moment bashk

                                         est un bonheur

                                   eshte nje kohe e mire


le dimanche

të djelën


Laureta a cuisiné albanais pour nous

                  Laureta përgatiti ushqim shqipëtarë për ne


instant d'émotion et de fierté bien justifiée pour Faja et Denis

    pjesë emocioni dhe krenarie për fajen dhe denisinle partage

                                                ndarja
Camille attentif


                                    Kamije duke ruajtur


Laureta heureuse
ici au moins elle oublie ce qui la tourmente nuit et jour depuis leur arrivée en France

Laureta e gëzuar
këtu të paktën ajo harron se çfarë ndodhë natë e ditë
që kur kan ardhur në Francë

 Faja vient même bricoler à la maison pour occuper ses longues journées

  Faja vjen gjithëashtu për te rregulluar shtëpine që të kaloj kohen e gjate te ditëve


dessert albanais toujours

gjithmonë ëmbëlsirë shqipëtare

avec Denis
nous jouons la sonate du Printemps de Beethoven
L'intégration est quasiment faite,
reste pour eux à trouver de quoi vivre,
mais contrairement à ce que beaucoup pensent
ils nous apportent bien plus que nous ne leur donnons,


Vive l'Albanie, Vive la France

me Denisin 
ne po luajmë sonatën Pranvera të Beethoven
Përfundimi pothajse i bërë
rei për të gjetur me çfarë do të jetojnë
por kundra asajt që shumë e mendojnë
ata na japin me shumë se sa i japim ne,

                       

Rroftë Shqipëria Rroftë Franca